Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

MULTI Bổ sung cho RAU ĂN LÁ, KIỂNG, CỎ

MULTI Bổ sung cho RAU ĂN LÁ, KIỂNG, CỎ

  • Tiện dụng
  • Vệ sinh, an toàn
  • Hiệu quả

Thành phần: phân trùn quế, bánh dầu lên men, rong biển, hệ vi sinh vật hữu ích, giá thể hữu cơ cocobi

Công dụng: Bổ sung dinh dưỡng vào đất trồng, giúp cây sinh trưởng tốt, ân đối, cành nhiều lá to bóng đẹp.

Cách sử dụng:

  • Rau ngắn ngày: sau khi thu hoạch bổ sung 0.5 kg (bằng 1/10 lượng đất trồng ban đầu)
  • Rau ăn lá ngắn ngày: sau một lứa cắt, bón 0.5 kg/ cây
  • Kiểng: 2-4 tuần / lần bón từ 0.1- 0.5 kg tùy cây lớn nhỏ
  • Cỏ: sau mỗi lần cắt, bón 0.3- 0.5 kg/ m2
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông