Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

MULTI RAU ĂN LÁ

 

MULTI RAU ĂN LÁ

 • Sử dụng ngay
 • Đã phối trộn cân đối dinh dưỡng
 • Đủ tơi xốp
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Sử dụng nhiều lần, nhiều năm

Thành phần:  giá thể hữu cơ cocobi, phân trùn quế, rong biển, hệ vi sinh vật hữu ích

Công dụng:

 • Giúp cây tăng trưởng nhành, khỏe, lá lớn, đẹp, sản phẩm có chất lượng.
 • Cho vườn ươm, luống trồng, khay, chậu.
 • Trong gia đình và trang trại nhỏ
 • Vệ sinh, an toàn, hiệu quả

Cách sử dụng:

 • Rau ăn lá ngắn ngày: Chỉ cần độ dày Multi từ 10- 15cm
 • Rau ăn lá dài ngày: chỉ cần độ Multi từ 25- 35cm
 •  
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông