Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Multi Tổng Quan

Multi Tổng Quan

 • Sử dụng ngay
 • Đã phối trộn, đủ tơi xốp
 • Đủ dinh dưỡng tối thiểu
 • Phòng trừ sâu bệnh
 • Sử dụng được nhiều lần

Sử dụng cho:

 • Vườn ươm
 • Luống trồng, hố trồng
 • Khay, chậu
 • Trồng rau quả
 • Hoa kiểng
 • Cây ăn trái
 • Trong gia đình và trang trại nhỏ
 • Vệ sinh, an toàn, hiệu quả
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông