Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Bình Phun, Tưới

bÌNH PHUN DUDACO 0.5 lít

 • Quy cách: 0.5 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 18.000 
18.000 VNĐ

Bình phun dudaco 1 lít

 • Quy cách: 1 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 44.000
44.000 VNĐ

bình phun 1.5L (Korea)

 • Quy cách: 1.5 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 95.000 
95.000 VNĐ

Bình phun dudaco 2 lít

 • Quy cách: 2 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 52.000
52.000 VNĐ

bình phun dudaco 2L (B203A)

 • Quy cách: 2 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 60.000 
60.000 VNĐ

vỏ bình 2 lít

 • Quy cách: 2 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 32.000 
32.000 VNĐ

đầu bơm bình 2 lít

 

 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 30.000 
30.000 VNĐ

Bình phun dudaco 4 lít

 • Quy cách: 4 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 167.000 
167.000 VNĐ

Bình phun dudaco 6 lít

 • Quy cách: 6 lít
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 188.000 
188.000 VNĐ
« 1 2 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông