Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Bộ hẹn giờ

bộ điều khiển Buddy 94162

 

  • Đơn Vị: Cái
  • Giá: 1.500.000
1.500.000 VNĐ

Bộ điều khiển tưới 11000EZ200

  • Quy cách: 
  • Đơn Vị: Cái
  • Giá: 2.300.000
2.300.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông