Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Các vật tư khác

bình cắm hoa plastic

 

 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 35.000
35.000 VNĐ

vải màn làm giá

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: bộ
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

giá nhựa treo chậu GP-17

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 45.000
45.000 VNĐ

giá nhựa treo chậu hoa GP-16

 • Quy cách: 2 cái
 • Đơn Vị: bộ
 • Giá: 45.000
45.000 VNĐ

BÀN ĐẨY GỖ TRÒN

 • Quy cách: 30cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 118.000
118.000 VNĐ

BÀN ĐẨY VUÔNG DAISO

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 78.000
78.000 VNĐ

bÀN ĐẨY SẮT (n)

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 158.000
158.000 VNĐ

Bàn đẩy sắt (L)

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 178.000
178.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông