Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Cây giống cây ăn trái

Thanh long ruột đỏ

 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 25.000
25.000 VNĐ

Thanh long ruột trắng

 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 25.000
25.000 VNĐ

sapoche (mehico)

 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 105.000
105.000 VNĐ

Mãng cầu xiêm

 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 30.000
30.000 VNĐ

Mãng cầu dai

 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 25.000
25.000 VNĐ

chôm chôm Nhãn

 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 30.000
30.000 VNĐ

Bơ sáp

 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 45.000
45.000 VNĐ

cam sành

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 35.000
35.000 VNĐ

Chanh giấy có hạt

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 30.000
30.000 VNĐ
« 1 2 3 4 5 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Cây giống cây ăn trái

Cây giống cây ăn trái

Cây giống cây ăn trái