Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Cây Giống Cây thuốc

cây trinh nữ hoàng cung

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 
Liên hệ

cây mác mật

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 
Liên hệ

cây mật gấu

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000
35.000 VNĐ

trà ô long

 • Đơn Vị: bầu
 • Giá:    .000 VNĐ
Liên hệ

đinh lăng

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 70.000 - 80.000VNĐ
80.000 VNĐ

Xô thơm

 • Công dụng:
 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá: 150.000
150.000 VNĐ

Trà xanh

 • Công dụng:
 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 20.000
20.000 VNĐ

Cây vối

 • Công dụng:
 • Đơn Vị: Cây
 • Giá: 50.000
50.000 VNĐ

bạc hà mint

 • Đơn Vị: Bầu
 • Giá: 30.000 VND
30.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Cây thuốc

Cây thuốc

Cây thuốc