Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Cây Giống Rau Ăn Quả

Dưa lưới AB sweet gold (F1)

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 12.000 VNĐ
12.000 VNĐ

bí đỏ

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Dưa leo Baby F1

 • Đơn Vị: cây
 • Giá:12.000 VNĐ
12.000 VNĐ

ớt

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

mướp khía

 

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

mướp hương

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

cây khổ qua

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

đậu rồng

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Đậu bắp

 • Đơn Vị: cây
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ
« 1 2 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Cây Giống Rau Ăn Quả

Cây Giống Rau Ăn Quả

Cây Giống Rau Ăn Quả