Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

dung dịch thủy canh

Trimix hoa kiểng

 • Quy cách: 100ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 25.000
 • Công dụng : thủy canh cho kiểng 
25.000 VNĐ

DD thủy canh trimix

 • Quy cách: 500 ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 60.000
60.000 VNĐ

thủy canh cho cây kiểng

 • Quy cách: 100ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 20.000
20.000 VNĐ

Dung Dịch thủy canh CD

 • Quy cách:2 chai  1lit
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 60.000
  Dành cho cây ăn trái và rau ăn quả.
60.000 VNĐ

Dung dịch thủy canh AB

 • Quy cách: 2 chai 1 lít
 • Đơn Vị: Chai
 • Giá: 60.000 /2Chai
  Dùng cho rau ăn lá
60.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông