Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Giá thể hữu cơ hệ Multi

Đất trồng cây Multi Rau ăn lá

 • Quy cách: 5 Kg
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 33.000 VNĐ
33.000 VNĐ

Đất trồng cây Multi Rau Ăn Quả

 • Quy cách: 5 Kg
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 33.000 VNĐ
33.000 VNĐ

Đất trồng cây Multi Cây ăn trái

 • Quy cách: 5 Kg
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 33.000 VNĐ
33.000 VNĐ

Đất trồng cây Multi Cây Kiểng, cỏ

 • Đơn Vị: gói
 • Quy cách: 5 Kg
 • Giá: 33.000 VNĐ
33.000 VNĐ

Đất trồng cây Multi Tổng Quan

 • Quy cách: 5 Kg
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 33.000 VNĐ
33.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

giá thể hữu cơ hệ Multi

giá thể hữu cơ hệ Multi

giá thể hữu cơ hệ Multi