Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

hạt giống hoa

salvia blue- xác pháo xanh

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

salvia scarlet- xác pháo đỏ

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

french marigold mix- vạn thọ pháp

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

american marigold mix- vạn thọ mỹ

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

verbena mix- vân anh

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

nasturtium mix- sen cạn

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

cosmos gold- sao nhái vàng

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

cosmos mix- sao nhái

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

geranium mix- phong lữ thảo

 • Quy cách: 15 - 20 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ
« 1 2 3 4 5 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

hạt giống hoa

hạt giống hoa

hạt giống hoa