Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Hạt giống rau ăn củ

SU HÀO

 • Quy Cách: 1g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:14.000
14.000 VNĐ

củ cải trắng 45 ngày 100gr

 • Quy cách: 100gr
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 20.000 
20.000 VNĐ

củ cải trắng 45 ngày 500gr

 • Quy cách: 500gr
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 87.000 
87.000 VNĐ

Củ cải đỏ GN171

 • Quy cách: 5gr
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000 
12.000 VNĐ

Củ cải trắng 45 ngày 10gr

 • Quy cách: gói 10gr                       
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Hạt giống rau ăn củ

Hạt giống rau ăn củ

Hạt giống rau ăn củ