Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Hạt giống rau ăn lá

Mồng tơi

 • Quy Cách: 20g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:15.000
15.000 VNĐ

Cải thảo tropica

 • Quy Cách: 1g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:14.000
14.000 VNĐ

CẢI CẦU VỒNG

 • Quy Cách: 5g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000
10.000 VNĐ

Cải thìa

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000
10.000 VNĐ

Cải tòa xại

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000
10.000 VNĐ

Cải ngọt

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Cải ngồng

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000
10.000 VNĐ

Cải ná

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000
10.000 VNĐ

Cải bó xôi

 • Quy Cách: 5g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:12.000
12.000 VNĐ
« 1 2 3 4 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống rau ăn lá