Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Hạt giống rau ăn lá

Mồng tơi GN28

 • Quy Cách: 20g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:15.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Cải thảo tropica GN39

 • Quy Cách: 1g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:14.000 VNĐ
14.000 VNĐ

CẢI CẦU VỒNG

 • Quy Cách: 5g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Cải thìa PB9

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Cải tòa xại h14

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Cải ngọt HJ04

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Cải ngồng đl

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Cải ná HJ05

 • Quy Cách: 10g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Cải bó xôi

 • Quy Cách: 5g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá:12.000 VNĐ
12.000 VNĐ
« 1 2 3 4 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống rau ăn lá

Hạt giống rau ăn lá