Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Hạt Giống Rau Ăn Quả

Bầu Sao

 • Quy cách: 10 hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000
12.000 VNĐ

Bầu dài

 • Quy cách: 10 hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Bí đao địa phương

 • Quy cách: 30 Hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Bí đỏ _KG24

 • Quy cách: 10 HẠT
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000
12.000 VNĐ

Bí đỏ trái tròn

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Bí đỏ trái dài

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Bí ngồi Home zucchini (f1)

 • Quy cách: - 5g - GIÁ 66.000
 •                    - 10 hạt  :22.000
 • Đơn Vị: gói
Liên hệ

Bí đao chanh

 • Quy cách:10 hạt
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
12.000 VNĐ

Mướp hương GN70 (2gr)

 • Quy cách: 2gr
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ
« 1 2 3 4 5 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Hạt Giống Rau Ăn Quả

Hạt Giống Rau Ăn Quả

Hạt Giống Rau Ăn Quả