Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Hạt Giống Rau Mầm

Mầm củ cải trắng

 • Quy cách:500g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 87.000 VNĐ
87.000 VNĐ

mầm củ cải trắng

 • Quy cách:100g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 20.000 VNĐ
20.000 VNĐ

Mầm Sevendays

 • Quy cách: 30g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Mầm Sevendays Red

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000 VNĐ
12.000 VNĐ

Mầm Sevendays Purple

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000 VNĐ
12.000 VNĐ

Mầm rau muống

 • Quy cách: 100g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 17.000 VNĐ
17.000 VNĐ

Mầm mè trắng

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Mầm mè đen

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Mầm hướng dương

 • Quy cách: 30g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000 VNĐ
12.000 VNĐ
« 1 2 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

Hạt Giống Rau Mầm

Hạt Giống Rau Mầm

Hạt Giống Rau Mầm