Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Hạt Giống Rau Mầm

mầm củ cải trắng

 • Quy cách: 10g: 10.000
 •                100g: 20.000
 • Đơn Vị: gói
 • Đặc tính: 
10.000 VNĐ

Mầm Sevendays

 • Quy cách: 30g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Mầm Sevendays Red

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000
12.000 VNĐ

Mầm Sevendays Purple

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000
12.000 VNĐ

Mầm rau muống

 • Quy cách: 100g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 17.000
17.000 VNĐ

Mầm Methi

 • Quy cách: 30g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000
12.000 VNĐ

Mầm mè trắng

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Mầm mè đen

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Mầm hướng dương

 • Quy cách: 30g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000
12.000 VNĐ
« 1 2 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Hạt Giống Rau Mầm

Hạt Giống Rau Mầm

Hạt Giống Rau Mầm