Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Hạt giống rau thơm gia vị

Củ hành giống

 • Quy cách: 50gr
 • Đơn Vị: túi
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Tía Tô BM-721

 • Quy cách: 10g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

Thì là GN-T6

 • Quy cách: 5g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Ngò rí H41

 • Quy cách: 20g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Ngò gai GN-T4

 • Quy cách: 5g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Kinh giới GN-T3

 • Quy cách: 5g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 12.000
12.000 VNĐ

Tía tô GN-T7

 • Quy cách: 5g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Hẹ GN-T8

 • Quy cách: 5g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ

Hành hoa GN-T1

 • Quy cách: 5g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 10.000
10.000 VNĐ
« 1 2 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Hạt giống rau thơm gia vị

Hạt giống rau thơm gia vị

Hạt giống rau thơm gia vị