Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Khay - Chậu trồng

chậu nhựa ch525

 • Quy cách: 18x14x15 cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 4.000
4.000 VNĐ

chậu nhựa ch498

 • Quy cách: 26x20.5x20 cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 9.000
9.000 VNĐ

chậu nhựa ch497

 • Quy cách: 21.5x17x19.5 cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 6.000
6.000 VNĐ

chậu nhựa ch424

 • Quy cách: 26x18.5x16.5cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 8.000
8.000 VNĐ

chậu nhựa ch423

 • Quy cách:18x13.5x14.5 cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 5.000
5.000 VNĐ

Chậu nhựa ch422

 • Quy cách: 17x12x14cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 3.000
3.000 VNĐ

chậu nhựa ch420

 • Quy cách:  15x10x12cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 2.000
2.000 VNĐ

Chậu nhựa mềm DS3.2

 • Quy cách: 24x26x20.5 (cm)
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 15.000
15.000 VNĐ

Chậu nhựa ĐS 5

 • Quy cách: 33 x 27 x 25
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 16.000
16.000 VNĐ
« 1 2 3 4 5 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông