Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Kiểng Lá

 

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 
Liên hệ

trường xuân đằng

 •  
 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 120.000
120.000 VNĐ

liên chi thái

 •  
 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 150.000
150.000 VNĐ

Dương xỉ

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 120.000
 
120 VNĐ

trường sinh thái

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 95.000- 120.000
 
95.000 VNĐ

tuyết tùng

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: chậu
 • Giá:  70.000- 120.000
 
70.000 VNĐ

tùng thơm

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: chậu
 • Giá:  70.000- 120.000
 
70.000 VNĐ

trầu bà xanh

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá: 150.000
150.000 VNĐ

trầu bà vàng

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá: 160.000
160.000 VNĐ
« 1 2 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Kiểng Lá

Kiểng Lá

Kiểng Lá