Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Lưới

lưới trắng K 1.78M

  • Quy cách: Khổ 1.78 (m) 
  • Đơn Vị: Mét
  • Giá:  18.000
18.000 VNĐ

Lưới đen THÁI K2M

  • Quy cách: khổ 2m
  • Đơn Vị: Mét
  • Giá:  25.000
25.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông