Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học

Super Tipa

 • Quy cách: 2kg
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 20.000
 • Công dụng: Cung cấp dinh dưỡng, bổ sung vi sinh vật cho đất
20.000 VNĐ

Multi Bổ Sung Mầm

 • Quy cách: 2kg
 • Đơn Vị: bao
 • Giá: 22.000
 • Công dụng: Là hỗn hợp dinh dưỡng hữu cơ bổ sung  vào  giá thể đã sử dụng để tiếp tục trồng tất cả các lọai rau mầm sau mỗi lứa thu hoạch.
22.000 VNĐ

Multi Bổ Sung RAL, Kiểng

 • Quy cách: 2kg
 • Đơn Vị: bao
 • Giá: 24.000
 • Công dụng:Là hỗn hợp dinh dưỡng hữu cơ bổ sung cải tạo đất trồng giúp cây sinh trưởng tốt, cân đối, cành nhiều, lá to bóng đẹp.
24.000 VNĐ

Multi Bổ Sung Hoa Quả

 • Quy cách: 2kg
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 24.000
 • Công dụng:Là hỗn hợp dinh dưỡng hữu cơ bổ sung cải tạo đất trồng giúp cây rau ăn quả, cây hoa, cây ăn trái sinh trưởng và phát triển tốt.
24.000 VNĐ

phân bón hữu cơ sinh học humix

 • Quy cách: 4kg
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 82.000
 •  Công dụng: Cung cấp dinh dưỡng cân đối và đầy đủ cho cây trồng, giúp lá ra đều, dày, nhỏ tán, tạo nhiều mầm hoa, nở đồng loạt, màu sắc sặc sỡ và lâu tàn, thân và rễ phát triển mạnh
82.000 VNĐ

hữu cơ sinh học humix 1kg

 • Quy cách: 1kg
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 38.000
 •  Công dụng: Cung cấp dinh dưỡng cân đối và đầy đủ cho cây trồng, giúp lá ra đều, dày, nhỏ tán, tạo nhiều mầm hoa, nở đồng loạt, màu sắc sặc sỡ và lâu tàn, thân và rễ phát triển mạnh
38.000 VNĐ

phân Hữu cơ sinh học HUMIX 500GR

 • Quy cách: 500g
 • Đơn Vị: hộp
 • Giá: 25.000
 •  Công dụng: Cung cấp dinh dưỡng cân đối và đầy đủ cho cây trồng, giúp lá ra đều, dày, nhỏ tán, tạo nhiều mầm hoa, nở đồng loạt, màu sắc sặc sỡ và lâu tàn, thân và rễ phát triển mạnh
25.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học

Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học

Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học