Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Phân bón sinh học

SUPER HUME (CROP MASTER) 250ml

 • Quy cách: 250ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 40.000 VNĐ
 • Công dụng: Cải tạo đất, giúp bộ rễ phát triển mạnh, đâm chồi nhanh, đẻ nhánh khỏe
40.000 VNĐ

super hume (Crop master) 1 lít

 • Quy cách: 1 lít
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 136.000 VNĐ
 • Công dụng: Cải tạo đất, giúp bộ rễ phát triển mạnh, đâm chồi nhanh, đẻ nhánh khỏe

 

136.000 VNĐ

super 10-8-8 (crop master) 1 lít

 • Quy cách: 1 Lít
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 136.000 VNĐ
 • Công dụng: Tăng trưởng thân, lá, cành
136.000 VNĐ

Super fish (crop master) 1 lít

 • Quy cách: 1 Lít
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 136.000 VNĐ
 • Công dụng: Tăng trưởng thân, lá, cành. Phục hồi cây sau thu hoạch. Phòng ngừa sâu bọ
136.000 VNĐ

Super fish (crop master) 250ml

 • Quy cách: 250ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 40.000 VNĐ
 • Công dụng: Tăng trưởng thân, lá, cành. Phục hồi cây sau thu hoạch. Phòng ngừa sâu bọ
40.000 VNĐ

vif super (fish) 1 lít

 • Quy cách: 1 lít
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 105.000 VNĐ
 • Công dụng: Tăng khả năng phát triển rễ, tăng năng suất và phẩm chất nông sản, tăng hoạt động của vi sinh vật có ích, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng hiệu quả sử dụng phân bón 
105.000 VNĐ

VIF SUPER (BÁNH DẦU) 1 LÍT

 • Quy cách: 1 lít
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 80.000 VNĐ
 • Công dụng: Tăng khả năng phát triển rễ, tăng năng suất và phẩm chất nông sản, tăng hoạt động của vi sinh vật có ích, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng hiệu quả sử dụng phân bón 
80.000 VNĐ

vif super (fish) 250ml

 • Quy cách: 250 ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 33.000 VNĐ
 • Công dụng: Tăng khả năng phát triển rễ, tăng năng suất và phẩm chất nông sản, tăng hoạt động của vi sinh vật có ích, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng hiệu quả sử dụng phân bón 
33.000 VNĐ

VIF SUPER (BÁNH DẦU) 250ml

 • Quy cách: 250 ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 26.000 VNĐ 
 • Công dụng: Tăng khả năng phát triển rễ, tăng năng suất và phẩm chất nông sản, tăng hoạt động của vi sinh vật có ích, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, tăng hiệu quả sử dụng phân bón 
26.000 VNĐ
« 1 2 3 4 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

Phân bón sinh học

Phân bón sinh học

Phân bón sinh học