Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

phụ kiện tưới

đầu phun sương TL

Đơn Vị: cái

Giá: 95.000

95.000 VNĐ

gáo nhôm cán dài daiso

Đơn Vị: cái

Giá: 78.000 

75.000 VNĐ

đầu tưới nhỏ giọt daiso

Đơn Vị: cái

Giá: 38.000 

38.000 VNĐ

đầu tưới TL (cổ chai)

 

 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 15.000 
15.000 VNĐ

đầu tưới 6 tia

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 65.000
65.000 VNĐ

đầu tưới WN057 (7 tia)

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 102.000
102.000 VNĐ

Đầu PHUN CÓ BƠM tl

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 45.000
45.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông