Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

phụ kiện tưới omega

đầu tưới rotaly (quay)

 

 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 88.000
88.000 VNĐ

NẸP ống 16MM

 

 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 5.000
5.000 VNĐ

SIẾT ống 16mm

 

 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 9.000
9.000 VNĐ

dây pe 2.5 bar

 • Quy cách: 20m
 • Đơn Vị: Cuộn
 • Giá: 350.000
350.000 VNĐ

dây pe 4mm (0.5kg/25m)

 • Quy cách: 0.5kg/25m
 • Đơn Vị: Cuộn
 • Giá:75.000
         
75.000 VNĐ

Nối 16 mm

 • Quy cách: 16mm
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 10000
10.000 VNĐ

Lọc OD 14 mm

 • Quy cách: 14mm
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 150.000
150.000 VNĐ

khoan ống 16 mm

 • Quy cách: 16 mm
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ

Bít ông 16 mm

 • Quy cách: 16mm
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 18.000
18.000 VNĐ
« 1 2 3 4 5 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông