Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

RAQ Trong chậu ( có trái)

ỚT CHỈ THIÊN RŨ

Đơn vị: cây

Giá: 85.000

85.000 VNĐ

ớt chỉ thiên

Đơn vị: cây

Giá:

Liên hệ

Khổ qua

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá:  
Liên hệ

ớt sừng

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá:  
Liên hệ

Cà tím

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá:   
Liên hệ

Cà chua cherry đỏ

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá: 150.000- 180.000 
Liên hệ

Cà chua đen

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá: 180.000  - 210.000 
Liên hệ

Ớt hiểm

 • Quy cách: 
 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá: 30.000  - 80.000 
30.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Rau Ăn Quả Trong chậu ( có trái)

Rau Ăn Quả Trong chậu ( có trái)

Rau Ăn Quả Trong chậu ( có trái)