Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Rau ăn lá trồng khay, chậu

xà lách búp khay HS002

Đơn vị: khay

Giá: 160.000

160.000 VNĐ

cải bẹ xanh chậu CH424

Đơn vị: chậu

Giá: 38.000

38.000 VNĐ

Dền đỏ (khay HS002)

Đơn vị: khay

Giá: 160.000

160.000 VNĐ

Dền tiều (khay xốp)

Đơn vị: khay

Giá: 

Liên hệ

Cải thảo bẹ dún (CH424)

Đơn vị: chậu

Giá: 38.000

38.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Rau ăn lá trồng khay, chậu

Rau ăn lá trồng khay, chậu

Rau ăn lá trồng khay, chậu