Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Rau Thơm, Gia Vị

Quế vị

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 VNĐ
35.000 VNĐ

ngò om

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 VNĐ
35.000 VNĐ

Tần dày lá

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 
35.000 VNĐ

rau răm

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 VND
35.000 VNĐ

hương thảo

 • Đơn Vị: Chậu
 • Giá: 95.000 VNĐ
95.000 VNĐ

húng lũi

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 VND
35.000 VNĐ

lá dứa

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 VNĐ
35.000 VNĐ

Cây Sả

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 VNĐ
35.000 VNĐ

cây vấp cấ

 • Đơn Vị: chậu
 • Giá: 35.000 VNĐ
35.000 VNĐ
« 1 2 »
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

Cây Giống Rau Thơm, Gia Vị

Cây Giống Rau Thơm, Gia Vị

Cây Giống Rau Thơm, Gia Vị