Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

thuốc phòng trừ bệnh

Phytocide 50WP

 • Quy cách: 15 Gram
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 20.000
 • Công dụng :Trị các bệnh phấn trắng, héo rũ, chết nhanh, vàng lá, thối rễ
20.000 VNĐ

Staner 20WP

 • Quy cách: 10gr
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 18.000
 • Công dụng :Phòng và trị bệnh cho cây
18.000 VNĐ

Norshield 86.2 WG

 • Quy cách: 8g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 7.000
 • Công dụng : Trị bệnh cây hại
7.000 VNĐ

Mataxyl 500WP

 • Quy cách: 25g
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 32.000
 • Công dụng : Diệt trừ nấm bệnh
32.000 VNĐ

carbosan 25EC

 • Quy cách: 100ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 39.000
 • Diệt các nhóm sâu hút chích, cắn phá hoa và trái non.
39.000 VNĐ

Thuốc sát trùng benkona

 • Quy cách: 100 ml
 • Đơn Vị: Chai
 • Giá: 28.000
 • Công Dụng: Sát trùng chuồng trại. Diệt rong rêu
28.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

thuốc phòng trừ bệnh

thuốc phòng trừ bệnh

thuốc phòng trừ bệnh