Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

thuốc phòng trừ sâu, rầy

Map passion

 • Quy cách: 300 Gram
 • Đơn Vị: Gói
 • Giá: 50.000
 • Công dụng : Diệt ốc sên
50.000 VNĐ

Lenfos 50EC

 • Quy cách: 100ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 38.000
 • Công dụng : diệt mối
38.000 VNĐ

Marshal 200SC

 • Quy cách: 100ml
 • Đơn Vị: chai
 • Giá: 39.000
 • Công dụng : trừ sâu hại
39.000 VNĐ

ACTARA 25WG

 • Quy cách: 1g
 • Đơn Vị: gói
 • Giá: 8.000
 • Công dụng: Trừ sâu hại
8.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

thuốc hóa học

thuốc hóa học

thuốc hóa học