Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Túi bao trái cây

túi bao trái 26x37

  • Quy cách: 26x37cm
  • Đơn Vị: 10 cái
  • Giá: 40.000
40.000 VNĐ

túi bao trái 22x26

  • Quy cách: 22x26cm
  • Đơn Vị: 10 cái
  • Giá: 30.000
30.000 VNĐ

túi bao trái 15x20

  • Quy cách: 15x20cm
  • Đơn Vị: 10 cái
  • Giá: 20.000
20.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: (028) 38293134 - 38208648 - 3820 8650

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông