Các Dịch Vụ Cho Chương Trình Nông Nghiệp Hữu Cơ Nhỏ Các dịch vụ khác

Ươm cây

chậu nhựa ĐDL

 • Quy cách: 10.5x10.5x8 cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 1.500
1.500 VNĐ

chậu nhựa ch490

 • Quy cách: 7x10x7cm
 • Đơn Vị: cái
 • Giá: 1.500
1.500 VNĐ

viên nén ươm hạt giống

 • Quy cách: 10 viên
 • Đơn Vị: túi
 • Giá: 15000
15.000 VNĐ

túi ươm 40x40

 • Quy cách: 40x40cm
 • Đơn Vị: 10 cái 
 • Giá: 20.000
20.000 VNĐ

túi ươm cây 22x30

 • Quy cách: 22x30cm
 • Đơn Vị: 10 cái 
 • Giá: 8.000
8.000 VNĐ

túi ươm cây 22x22

 • Quy cách: 22x22cm
 • Đơn Vị:10 cái 
 • Giá: 6.000
6.000 VNĐ

túi ươm cây 18x30

 • Quy cách: 18x30cm
 • Đơn Vị:10 cái 
 • Giá: 6.000
6.000 VNĐ

Túi ươm cây 15x15

 • Quy cách: 15x15cm
 • Đơn Vị: 10 cái
 • Giá: 2.500
2.500 VNĐ

Khay ươm 84 Lỗ

 • Quy cách: 49 x 38cm
 • Đơn Vị: Cái
 • Giá: 25.000

Dùng để ươm hạt rau cải, rau ăn quả.

25.000 VNĐ
Gino shop
Góc làm việc
Các giải thưởng
Trồng rau sạch tại nhà
liên kết web
hotline: 38293134 - 38208648 - 38441452

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông

Công Ty TNHH TM Nguyên Nông